İş makinasının korunması ve genel güvenlik amacıyla kullanılan bir sistemdir. Bu sistemle birlikte hem makinanın dışarıdan zarar görmesi engellenmekte hemde çalışan personelin iş güvenliği sağlanmaktadır.
Makina güvenlik sistemleri çeşitli ölçülerde ve farklı ebatlarda üretilmektedir.